Hei velkommen til våre nye sider.

Deisgn og innhold er ikke helt på plass enda, men kalenderen er oppdatert.

Noe informasjon ligger fortsatt bare på våre gamle sider men blir flyttet fortløpende hit.

link til de gamle sidene er her

Ekstra informasjon