sunnmore

Det har lenge vært drømt om å få et nytt klubbhus, vi har nå fått laget tegninger som er sendt skytterlaget. Om de får aksept fra komunene om å søke byggetilatelse så håper vi det kan være en mulighet til høsten.

Invendig tegning

Fasade


Webløsning ©2018 av Web Norge. Content © Sunnmøre Hundeklubb