sunnmore

Da har vi fått et tilholdssted

Da det viser seg å bli vanskelig med permanent tilatelse til et klubbhus, har vi fått oss brakker, disse er midlertidig satt på de gamle fundamentene til de gamle brekkene i påvente av godkjenelse, og kan enkelt flyttes senere.

Vi håper dette skal bli bra og gjøre det enklære for oss med kurs og sosiale aktiviteter.

Første officiele tilstelning blir årsmøte den 27.februar med innvilesefest/årsfest etterpå, påmeldings skjema vil komme søndag den 31.januar

20150124 142046

Flere bilder finnes her


Webløsning ©2018 av Web Norge. Content © Sunnmøre Hundeklubb