sunnmore

Lydighet og Brukshundgruppa arangerte appellmerkeprøve lørdag, 26. oktober.

Dommer var: Karl Ivar Reiten.
 
Tre deltakere, og alle klarte kravet til merket.
 
Max. poeng: 180.
 
Nr. 1: Alexander Dyp med Quick             : 177 p.
Nr. 2: Anne Laura Rasch Haugen med Ato: 145 "
Nr. 3: Ole Martin Sørensen med Mira       : 120 "

 

Sunnmøre Hundeklubb grattulerer.

Bilde hentet fra Facebook


Webløsning ©2018 av Web Norge. Content © Sunnmøre Hundeklubb