sunnmore

Lørdag 1.juni ble det avholdt appelmerkeprøve i Olsvika.

Dommer var Lene Paulsen Haugen, det var 3 deltagere og Rebekka Tomren med Bianca var eneste som klarte merke.

 

Sunnmøre Hundeklubb grattulerer.IMG 1080


Webløsning ©2018 av Web Norge. Content © Sunnmøre Hundeklubb