Sosialisering på hundens dag

Vi inviterer til sosialisering i Olsvika, 25. mai.